אש"ל (אבן אשר כולה לב) שמחה וגאה להגיש לתושבי אבן יהודה, את העיתון שלנו,  אשר יצא מדי חודש ויופץ לכל בתי האב במושבה.

עמלנו על מנת להוציא לאור כתב עת מכובד ומכבד בפורמט שעל פי הערכתנו מתאים לתושבי המושבה. כפי שבוודאי תשמחו לגלות, מדובר בעיתון קהילתי הנכתב למען ועל ידי תושבי המושבה, והכל בהתנדבות.

העיתון שלנו מתאפיין בהשקפה ליברלית של עורכיו. זוהי השקפת עולם המכבדת את חירות האדם, מאפשרת ומשמשת אכסניה למגוון תפישות עולם. לפיכך, נאפשר לכותבים, בני המושבה, להציע ולפרסם במסגרת העיתון תכנים על פי השקפתם וכך אנו מקווים למצוא  בין כתלי העיתון  פסיפס רחב ומגוון המורכב מבני הקהילה במושבה: מבוגרים וצעירים, חילונים ודתיים, ותיקים וחדשים.

אנו מאמינים בחופש עיתונאי ובכתיבה בלתי תלויה ומבקשים ליצור עיתון עצמאי ובלתי תלוי ולכן לא נקבל מודעות או תמיכה כלכלית אחרת מהרשויות או מבעלי עניין. נשמח לפרסם במסגרת העיתון, ללא קבלת תשלום, מידע לתושבים, ומודעות של עסקים קטנים ומי שמציעים מכישרונם הפרטי, לקהילה.

לעיתון פנים רבות, לצד עיסוק בסוגיות מהותיות במושבה, ועניינים שעל סדר היום, שבהם לא נירתע מעיסוק מעמיק בתחומים המקומיים המרכזיים, כגון: חינוך, תחבורה, תכנון עירוני לרבות תכנית המתאר היישובית, ביטחון, הגנה על הסביבה וכיו"ב, יהיו בעיתון גם מדורים פופולריים ותוכן מגזיני העוסק בפנאי.

במקום בו צריך לפרגן – נשמח לפרגן ובמקום בו צריך לבקר – לא נחשוש ונבקר.

תשמחו בוודאי לגלות כי העיתון מעניק במה לחברי הקהילה אשר תורמים ויתרמו מניסיונם ומומחיותם בתחומי עיסוקיהם המגוונים – ככל שאלו רלוונטיים לרבים.

אנו מזמינים אתכם להציע תכנים בתחומים שונים רלוונטיים ונשמח לפרסם אותם, בשמכם. למען השקיפות נציין, כי אש"ל ובעליה, יישאו בהוצאות הכרוכות בהוצאת העיתון לאור.

מורן מן


עורכת ראשית: יעל בן מאיר
המו"ל: אש"ל אבן אשר כולה לב