תנ"ך הררי. מדור "מהנעשה במושבתנו", גיליון מרץ.

ניסיונו המביש של הררי לקדם עצמו - בשנת בחירות או שלא בשנת בחירות - על גבי תנ”ך המוגש כתשורת המועצה לתלמידי המושבה, מהווה סימפטום המעיד על אבדן דרך ערכי>>

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע,

ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים,

ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה"

(משנה אבות, א' א')

ספר התנ"ך העתיק בעולם עשוי להפוך למסמך ההיסטורי היקר אי פעם. "קודקס ששון", שנכתב לפני כ-1,100 שנה מוצע כעת למכירה פומבית בעשרות מיליוני דולרים. והנה גם במושבה התקנא מי שהתקנא, הפיק והפיץ לילדי המושבה – על חשבון כספי הציבור ובניגוד לכללי מנהל תקין – את הקודקס  המקומי: "תנ"ך הררי".

 

המדובר בגרסת תנ"ך ישראל המפואר, הנושא בחזיתו, באותיות גדולות מוטבעות זהב, את שמו של אבי הררי. כמו היה הוא הוא מחבר התנ"ך, או למצער מקבל התורה בהר סיני אשר מוסרה, ברוב חסדו, לתלמידי המושבה. היה זה מפגן של חוסר טעם, העדר מודעות עצמית נטולת כל בושה וכבוד, לסדרי ממשל תקינים, כמקובל בימי הרוח הרעה הסוערת במדינה כולה.

 

אחד האבות במושבה, תושב בעל מודעות ציבורית ודמוקרטית, גילה את החרפה ונחרד. הוא אף גילה אומץ לב ציבורי, השיב למועצה בשאט נפש ובמופגן את "הקודקס", ובמקביל העלה את הנושא על סדר היום הציבורי במסגרת קבוצת פייסבוק מקומית. הררי, כמנהגו בקודש, מיהר והזעיק את צבא רשתו להגנתו (אף לא אחד מחברי מועצתו הצטרף). אך את החרפה שוב לא ניתן היה למחות. ניסיונו המביש של הררי לקדם עצמו – בשנת בחירות  או שלא בשנת בחירות – על גבי תנ"ך המוגש כתשורת המועצה לתלמידי המושבה, מהווה סימפטום המעיד על אבדן דרך ערכי, ולא פחות מכך, על אבדן עשתונות פוליטי.

***

גם הוא נמלא קנאה. קנאה ודחיפות. ערן אליאס, חבר המועצה לשעבר, התמודד בבחירות שנת 2013 לראשות המועצה, ועמד בראש סיעת תושבים אותנטית, מגוונת ומשקפת. במהלך אותה קדנציה, הצטרף אליאס לקואליציה בראשות הררי, השתתף בישיבות ואף זכה לכיבודים דוגמת: "משנה לראש המועצה". בבחירות שנת 2018, כבר חבר לרשימה המוסכמת (על ידי הפוליטיקאים) של הררי. רשימה אשר יצרה את המצב האנומלי הנוכחי ולפיו, כהגדרתו של הררי: "כולם קואליציה וכולם אופוזיציה". רשימה, לפיה לא היה צורך "להטריח" את התושבים בבחירות, דמוקרטיה ושאר זוטות. לימים, במהלך הקדנציה הנוכחית, פרש אליאס לעיסוקים שונים. חלקם פוליטיים במסגרת מסעותיו בין מספר מפלגות (כולנו, חוסן לישראל וכחול-לבן על גלגוליה).

 

במסגרת עיסוקיו, אף מרכז אליאס מזה מספר שנים, עבור מועצתו של הררי, את הקמת הקאנטרי-קלאב המקומי. קאנטרי, אשר מכרז נפל בגינו פורסם עוד בשנת 2021, ומכרז נוסף צפוי להתפרסם בקרוב. לאחרונה, זיהה גם אליאס את חולשתו של הררי, והחל לשקול ברצינות לשוב ולהתמודד לראשות המועצה. יש אומרים כי ההחלטה כבר נפלה, וכי אליאס משוכנע ביכולתו לעמוד בראשות המועצה, אך התנהגותו מלמדת כי יתכן ולא באמת החליט. בשיחותיו של אליאס, ועוד בטרם הודיע על התמודדותו, כבר מזדרז ומדבר הוא על חיבורים פוליטיים צפויים.

 

יודעי דבר (או שניים), מספרים על חברותו לאחד היזמים המבריקים באזור, יזם המקורב לאחת ממפלגות המרכז מחד ולהררי מאידך. אלו סוברים, כי יתכן ובערוץ זה, נבחנת גם האפשרות של חיבור, מוקדם או מאוחר, גלוי או סמוי, בין אליאס להררי דווקא. אם יודיע אליאס וישתף את כלל הציבור בדבר התמודדותו, יצטרך הוא להחליט ולהבהיר לתושבים, האם הוא בעד המשך שלטונו של הררי, בדרך זו או אחרת, או בעד החלפתו. פסיחה על שני הסעיפים, או חלילה הסתרה, אינה באמת אופציה. במושבה כשלנו, המורכבת, מניינה ובנינה, אנשים חושבים,- על איש ציבור להחליט איפה הוא באמת נמצא.

***

"אני מתמודד על ראשות המועצה המקומית אבן יהודה" פרסם מתן כצמן בפייסבוק ב- 5 בפברואר, וזכה לתגובות חיוביות רבות. התגובות מעידות על "ביקוש", אשר התעצם בשנה האחרונה, למועמדים רלוונטיים חלופיים להררי. בחלוף קרוב לעשרים שנים – בהן משמש הררי כסגן וכראש מועצה – ובהן הסתיר מהתושבים, במיומנות פוליטית ובמסכת יחסי ציבור, את ההיבטים המהותיים המתהווים במושבה תחת פני השטח, לאחרונה המסכות נופלות, והאמת מתחילה ומתגלה. בשנה וחצי האחרונות, נוכחים תושבים רבים בטיפולו הבינוני, הרה האסון, בהיבטים המהותיים במושבה (תשתיות התחבורה שלא הותאמו לצורך, המנעות מתיכון עצמאי המותאם לתלמידי המושבה, ובעיקר הובלת תכנית מתאר מבהילה ל- 48,000 תושבים).

 

בנוסף, נחשפנו למספר פרשיות ומחדלים שהתפרסמו באמצעי התקשורת המקומיים והארציים (פרשת בית העלמין, הפטור מהיטל השבחה ליזמים במתחם בו לו ולמשפחתו דירות "לא שמתי לב שזה מתייחס על הכל" ועוד). על רקע כל זאת, אך טבעי, שצמח "ביקוש" למועמדים ענייניים, מקצועיים, אכפתיים וישרי דרך. מתן עלה לזירה, ניצל את ההזדמנות, כדי לענות בדיוק על "הביקוש" הזה. במסגרת פעולותיו עד כה, נפגש מתן עם מנכ"לית מפלגת "יש עתיד", לפגישה אליה הגיע עם דלית גור כהן – ראשת המטה המקומי של המפלגה, במטרה לקבל את תמיכת המפלגה בהתמודדותו. במפלגה ביקשו להמתין עם ההחלטה, עד לקבלת עמדתה של לימור גיל-שני, אודות כוונותיה במישור הפוליטי במושבה. מעט כמו קלפטר, לימור "לוקחת את הזמן" ומחכה שיכתירוה. יתכן ויהיה מאוחר.