מסכמים שנה בעיתון "במושבה"

במלאת שנה לעיתון "במושבה", בחרנו לסקור את תרומתו להצפת נושאים, קביעת סדר יום ויצירת שיח ציבורי מעמיק, דמוקרטי ומהותי בקהילה. מדור "לעומקם של דברים", גיליון מאי.

קרא עוד