שקיפות משחררת ארגון מחשדות בהתנהלות לא כשרה

רשות ציבורית, בניגוד לעסק פרטי הפועל בסביבה תחרותית, מחויבת בשקיפות. הרשות הציבורית אינה רשאית להסתיר מידע ונתונים מפני הציבור, להעלים את תוכניותיה או שלא להעביר לידיעת הציבור מי עשוי ליהנות מפעולותיה.

דבר המערכת

שקיפות היא אחד הכלים החשובים, רבי העוצמה והמטהרים העומדים ככלי מגן בידי הציבור בבואו להגן על עצמו מפני עריצות השלטון המנצלת את כוח הכרעת הרוב, לצרכים הנגועים האינטרסים פרטיים, בניגוד עניינים ובעבריינות רגילה.

רשות ציבורית, בניגוד לעסק פרטי הפועל בסביבה תחרותית, מחויבת בשקיפות. הרשות הציבורית אינה רשאית להסתיר מידע ונתונים מפני הציבור, להעלים את תוכניותיה או שלא להעביר לידיעת הציבור מי עשוי ליהנות מפעולותיה. אין מדובר ב”פינוק” אלא בצורך. כאשר אנחנו נתקלים במידע המוסתר מהציבור, או במידע שמתגלה לאחר שכבר לא ניתן להשפיע, אנו מבינים שככל הנראה מאן-דהו פעל בדרכים שאינן ראויות לטובת מטרות זרות.

לפעמים יש עשן ללא אש, ומדובר ברשלנות, תמימות או אדישות, ואולם, לרוב: למי שמסתיר מידע מהציבור יש אינטרס עלום! מתוך כך, הדרישה לקיים שקיפות מלאה היא הגנה על הציבור בראש ובראשונה, אך היא גם הגנה על העושים במלאכה, שלא יתפתו חלילה להיטיב עם הקרובים להם, לקדם את ענייניהם הפרטיים, או את ענייני בני משפחותיהם, חבריהם ולפעמים הפטרונים הפוליטיים או התומכים בהם מבחינה כלכלית.

לא ניתן לקבל בשירות הציבורי פעולה מתוך אינטרס אישי. החוק מציב סייג חמור יותר: החוק אוסר
אף על חשש מפני מראית עין של ניגוד עניינים. איני שופט ואין בכוונתי לשפוט אדם במקומה של רשות. זה אינו תפקידי. אך חובתי כמי שפועל בענייני ציבור לתהות, לשאול ולפני הכל לדרוש שקיפות.

אצלנו לאחרונה צצה שאלת מינוי מהנדס מועצה, חודשים לפני בחירות. הדעת דורשת שיינתן הסבר לציבור כיצד זה מי שהיה מהנדס המועצה וכל צוות התכנון הבכיר פרשו לפתע, בלא שהם מסבירים מדוע, בלא שראש המועצה מסביר מדוע וללא הכנה של מחליפים בתהליך מסודר. זו לא שאלה טכנית. זו שאלה של מינהל תקין שלוקה בהיעדר שקיפות!

כך לא זכינו להכיר את תוכנית המתאר והשלכותיה ואת ההשפעות שיש לה על נכסים של ראש המועצה, משפחתו וחבריו. כך הוסתרה מאתנו התוכנית להקמת בית עלמין בהיקף שחורג אפילו מהתוכנית המפלצתית להפוך את המושבה לעיר סואנת. לא. זו לא קטנוניות ולא היטפלות. זה הבסיס עליו מושתת האמון הציבורי. ואם זה לא ברור: מה שצריך שיתקיים, על מנת שנישן בשקט ונסמוך על הנבחרים זו שקיפות.

שקיפות זו עין השמש המטהרת אליה נחשפות עובדות ומידע בדבר עובדות. ואחזור לכותרת: שקיפות משחררת ארגון מחשדות בהתנהלות לא כשרה! ואוסיף: הדבר נכון שבעתיים לגבי העומד בראש הארגון.

מורן מן,
דבר המערכת, גליון יוני 2023

שתף:

עוד פרסומים: